Uputstva

Korištenjem tražilice pretražujete željeni sadržaj koji bi vam trebao biti dostupan (ako postoji) sa jednostavnim unošenjem autora ili naziva djela u polje i klikom na TRAŽI dugme ili pritiskom ENTER na tastaturi.

Vertikalni meni sa abecednim slovima će otvoriti sve autore koji su pod tim slovom.

Klikom na Menu u desnom, gornjem čošku otvoriče se sporedni meni sa poredanim žanrovima. Klikom na određeni žanr otvoriče se sva djela koja spadaju pod isti.